Typy střech rodinných domů

Střecha je nedílnou součástí konstrukce každé budovy, která od pradávných dob chrání stavbu a její obyvatele proti nepřízni počasí. Člověk se v takových situacích uchyluje do tepla svých domovů, kde je chráněn střechou pokrytou patřičnou střešní krytinou. Typ střechy a její tvar významně ovlivňuje energetickou náročnost domu i investiční náklady. Proto je vhodné zvážit, jaký typ střechy zvolit. Výběr domu, střechy, použitelnost tvaru a materiálů je vhodné konzultovat s architektem i dodavatelem stavby Známe dva základní typy střech, následně z nichž vycházejí ostatní tvary:
  1. Plochá střecha
  2. Šikmá střecha.
Plochá střecha Plochou střechou se rozumí střecha se sklonem menším než 10º. V případě použití ploché střechy je možná úspora investic při realizaci, protože není nutná konstrukce krovu, také je třeba menší množství izolace, na rozdíl od jiných typů střech. Výhodou ploché střehu je lepší využitelnost prostoru pod střechou. Ploché střechy byly používány převážně v minulosti, postupně je nahrazovali šikmé střechy. V současnosti se setkáváme s trendem, kdy mnoho lidí volí raději plochou střechu. Šikmá střecha Navzdory moderním trendem je šikmá střecha stále preferovanější a to nejen při výstavbě rodinných domů. Šikmé střechy jsou považovány ty, které mají sklon od 10º do 55º. Hlavní výhodou šikmých střech je větší odolnost vůči povětrnostním vlivům. Půdní prostor lze využít na obytné místnosti. V porovnání s plochými střechami jsou realizace šikmých střech finančně náročnější. Sedlová střecha Existuje několik typů šikmých střech. Nejčastěji se však používá sedlová střecha, která sestává ze dvou proti sobě nakloněných rovin ve sklonu od 15º. Ty šikmější mívají sklon i okolo 45º – 55º. Valbová střecha Dalším typem šikmé střechy je valbová střecha. Je podobná sedlové střeše, tedy sestává ze dvou proti sobě nakloněných rovin, avšak je ukončena šikmým zkosením. Používá se zejména při domech s půdorysem ve tvaru „L“. Zde se můžete podívat na naše projekty bungalovů ve tvaru L. Polovalbová střecha Pokud dvě roviny jsou kratší a zároveň okapy jsou umístěny výše, pak vzniká střecha polovalbová. Polovalbové střechy se používají při obdélníkovém půdorysu budovy. Polovalbové střechy se často využívají i při chalupách. Pultová střecha Pultová střecha patří mezi šikmé střechy, i když se často mylně zaměňuje s plochou střechou. Šikmou je proto, že dosahuje sklon více než 10º. Pultová střecha je také velmi oblíbená a v případě orientace fasády na jižní stranu je velmi dobře energeticky využitelná. Často se na ni montují sluneční kolektory, ale i velké střešní okna, které dokáží dodat místnostem větší teplo. Stanová střecha Stanová střecha není často využívána, ale přece existuje. Má tvar jehlanu, tedy všechny strany se setkávají v jednom bodě uprostřed celé střechy. Zpět na články