Proč plochá střecha?

Při výběru ploché střechy je v současnosti hlavním argumentem menší investice na její realizaci. I z pohledu využití prostoru je lepší plochá střecha, neubírá potřebné místo v patře. Největší užitek přináší plochá střecha tomu, kdo ji chce využít jako terasu, zelenou plochu a rozšířit tak obytný prostor, například při malé výměře pozemku. Plochá střecha má ale kratší životnost a náklady na její údržbu jsou tím pádem vyšší. Konstrukce ploché střechy je strop, na který je položena tepelná izolace a izolace proti vodě. U plochých střech je nutno důsledně dodržovat technologické procesy při zajištění vodotěsnosti povlakové krytiny. Je důležité dokonalé vyspádování střešních ploch. Díky moderním materiálům mohou už i rovné střechy sloužit stejně dlouho jako střechy šikmé. Plochá střecha je vhodnější: • Pokud má dům složitý půdorys, šikmé střechy jsou optimální pro jednoduchý tvar domu • Je-li třeba překlenout větší rozpon, šikmá střecha by byla příliš vysoká nebo s příliš malým sklonem • Pokud ji vyžaduje kontext s okolními stavbami • Pokud stavebník nechce podkrovní místnosti se šikmými stěnami • Pokud plánuje v budoucnu přistavit další podlaží • Chce-li vegetační střechu, voda pro rostliny i rostliny samotné, se lépe drží na ploché střeše Plochá střecha: Plusy: Jednoduché konstrukční řešení Rychlá montáž Lepší požární odolnost Možnost využití prostoru – terasa, zahrada Cena Mínusy: – Omezený výběr střešní krytiny – Náročnější údržba Tři dobré rady na závěr 1.Na střeše se šetřit nevyplatí. Střecha vyžaduje kvalitní projekt, materiál, a hlavně odbornou a kvalitní realizaci.2. Vzhledem ke skutečnosti, že dobrých střechařů spíše ubývá, budete si muset za jejich práci připlatit.3. Realizace kvalitní střechy chce čas. Uspěchaná realizace se na každé střeše podepíše stejně jako nekvalitní materiál, nešikovný řemeslník nebo nezodpovědný dodavatel. V posledních letech ploché střechy vyšly z pozadí a dostaly se do povědomí zejména v souvislosti s nízkoenergetickými a pasivními domy. V minulosti získali špatnou pověst, ale tehdy se navrhovaly bezspádové ploché střechy pro úsporu materiálu. Proto na střeše často stála voda, kyselé deště rozrušovaly krytinu a vznikalo riziko přetečení. V současnosti při správném návrhu plochá střecha vydrží možná dokonce déle než šikmá střecha nad obytným podkrovím. Typy ploché střechy Plochá střecha je taková, která nemá sklon větší než 10 stupňů. Minimální sklon plochy střechy se doporučuje alespoň 2%. Nejpoužívanějším typem je plochá střecha s běžným pořadím vrstev. Dalšími typy jsou střechy s pevným povrchem a vegetační střechy – zelené střechy, které vytvářejí v létě příjemné klima. Vegetační střechy jsou náročné ekonomicky ale také na realizaci Krytina Na ploché střechy vodotěsné, hydroizolační spojité. Nejběžnějšími typy jsou asfaltové pásy a plastové folie. Rozdíly mezi nimi jsou hlavně v technologickém postupu jejich kladení. Delší se používají asfaltové pásy, které již dnes díky různým chemickým příměsím na zlepšení vlastností nemají často s asfaltem moc společné. Odvodnění ploché střechy Jednou z možností je odvedení vody kanalizačními trubkami vedenými ze střechy přes interiér domu. Střecha je spádována k těmto vpustím a po celém obvodu má atiku. Vpusti je třeba pravidelně kontrolovat, zda se nezanesly, jinak se ze střechy stane bazén, který může poškodit střechu. Proto se dělají alespoň dvě vpusti plus bezpečnostní propad přes atiku. Jiná možnost je vyspádovat střechu a vyvést vodu stranou přes atiku a následně po fasádě ve svodu. Třeba dávat pozor na ucpání, ale odpadá problém s kondenzátem v interiéru. Zpět na články