Časté otázky

O projektech a domech

JAK JE TO S CENOU ZA DŮM? UMÍTE MI PORADIT? Vaším úkolem při výběru projektu je zhodnocení finančních prostředků, ke kterým se přizpůsobí velikost rodinného domu. Neváhejte se s výběrem projektu poradit, konzultace jsou bezplatné. Poradíme Vám s výběrem optimálního domu na Váš pozemek, který by vyhovoval požadavkům a prostorovým potřebám Vaší rodiny. Velikost domu je nutné přizpůsobit velikosti pozemku. Jestliže stále nevlastníte pozemek, je zapotřebí dbát  při jeho výběru na odstupy stavby od hranice pozemku v souladu s vyhláškou č. 532/2002 CFU o obecných technických požadavcích na výstavbu.
CO OBSAHUJE PROJEKT? Základní balík projektové dokumentace obsahuje:
 • Architektonicko – stavební řešení
 • Zdravotechniky
 • Vytápění
 • Elektroinstalaci
 • Plynoinstalace
 • Statiku staveb
 • Požární ochranu
 • Projektové hodnocení stavby – energetické hodnocení
Doplňkové projekty (nejsou zahrnuty v ceně projektu – nepovinné):
 • Přípojky – Elektrická, plynová, vodovodní a kanalizační přípojka
 • Projekt studny
 • Projekt žumpy
 • Projekt oplocení
 • Projekt garáže
 • Projekt zpevněných ploch
 • Výkaz – výměr
 • Osazení na pozemek (při objednání dvou a více přípojek je zdarma)
 • Projekt čističky odpadních vod
 • Projekt rekuperace
 • Inteligentní systém domu – Smart Home
Projektová dokumentace katalogových domů je zpracována tak, aby vyhovovala požadavkům stavebních úřadů a bylo by možné podle ní zrealizovat stavbu domu stavební firmou. Katalogové projekty jsou zpracovány pro všechny stupně stavebního řízení od územního rozhodnutí přes stavební povolení až po realizaci.  Projekty jsou zhotoveny ve dvou variantách:
 • malý projekt
 • projekt pro stavební povolení a projekt pro realizaci
 
MALÝ PROJEKT Slouží na bližší seznámení s domem, který se Vám líbí. Při objednání takové verze projektu se seznámíte s rozměry domu a jeho jednotlivých prostorů. Malý projekt je zpoplatněn částkou 7 400 Kč-, avšak při doobjednání projektu pro stavební povolení Vám bude tato částka odečtena. Pokud si zaplatíte, a zalíbí se Vám jiný dům, podruhé už platit nebudete. Malý projekt se účtuje pouze jeden krát. Obsah výkresové části:
 • půdorysná schéma nadzemních a podzemních podlaží
 • 4 pohledy
 • vizualizace
 • zkrácena technická zpráva
 
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ v měřítku 1: 100 resp. 1:75, je vypracován pro vydání stavebního povolení a je podkladem na stavební úřady pro vydání stavebního povolení. Tento stupeň je v 3 sadách. Obsah výkresové části:
 • půdorysná schéma nadzemních a podzemních podlaží
 • půdorys základů
 • půdorys krovu
 • půdorys střechy
 • 2 řezy
 • 4 pohledy
 • technická zpráva
 • průvodní zpráva
 
PROJEKT PRO REALIZACI Je nedílnou součástí při výstavbě a realizaci objektu. Tento stupeň je zpracován v měřítku 1:50, doplněný o technické detaily,  zpravidla na větších výkresových formátech a poskytuje tak lepší orientaci a průhlednost, a tím i lepší čitelnost ve výkresech. Vydává se v 2 sadách, a je doplněn celým obsahem projektové dokumentace pro stupeň stavebního povolení. V tomto stupni je zpracována část architektury a statiky. Ostatní projekty profesí jsou zpracovány v stupni pro stavební povolení. Projekt pro realizaci je zpoplatněn částkou 30 000 Kč-, (15 000Kč – architektura / 15 000 Kč – statika-výkresy).
Dají se udělat změny v projektu? Změna příčky u nás nestojí tisíce korun. Jsme nakloněni jakémukoliv požadavku investora, což je také odezva a podnět pro nás, abychom zjistili, jak se dají vylepšit naše návrhy. Po dohodě s klientem nabízíme možnost úpravy dispozičního a barevného řešení. V rámci bezplatné úpravy jsou možné drobné změny, které je však nutné zkonzultovat. Na základě konzultace určíme rozsah změn a výši finančních nákladů. Mezi bezplatné úpravy projektu patří i změna domu na zrcadlovou verzi. V případě, že Vám v naší nabídce nevyhovuje žádný projekt a byly by nutné hrubé změny v projektu, či vypracování zcela nové projektové dokumentace, doporučujeme Vám osobní konzultaci, na níž Vám poradíme s hledáním optimálního řešení dle Vašich požadavků. V případě, že investor požaduje příliš mnoho změn, které zbytečně navyšují cenu projektové dokumentace, upozorníme ho na možnost vypracování individuálního projektu. Takové řešení je pro investora efektivnější, co se týče konzultací a také ceny projektu.
Jaký projekt si vybrat? Z naší nabídky si můžete vybrat rodinný dům ze tří kategorii projektů rodinných domů rozdělených do skupin: BUNGALOVY, ÚZKÉ dOMY, MODERNÍ DOMY.Pro domy ze skupiny BUNGALOVY je charakteristická jednopodlažnosť. Domy typu ÚZKÉ jsou vhodné pro majitele pozemků úzkých rozměrů a kategorie MODERNÍ DOMY zahrnuje domy s moderní architekturou.
Nabízíte i projekty na míru? Naše pestrá nabídka katalogových domů Vám nevyhovuje a nenašli jste zde projekt, který by Vám vyhovoval? Máme řešení i pro Vás. Nabízíme Vám vypracování individuálního projektu ve všech stupních projektové dokumentace od studie až po realizační projekt.Výhodou je optimální volba podle Vašich představ a nároků. Na základě Vašeho zadání a konzultace Vám vypracujeme architektonickou studii. Architektonická studie je zpracována ve třech variantách. Studie slouží jako podklad pro vypracování projektu pro stavební povolení a realizaci. Stačí nás kontaktovat a rádi Vám pomůžeme se zpracováním projektové dokumentace. Cena projektu na míru je zpoplatněna částkou od 60 500 Kč-,
Cena realizace a nacenění stavby Cena realizace je výpočet ceny za vymalování s použitím standardních stavebních materiálů. Cena svépomocí stavěného objektu se bude pohybovat v rozmezí 70 – 80% ceny uvedené jako cena realizace, protože cena práce ve stavební činnosti je přibližně 30%, ostatní je materiál. Nacenit stavbu lze z projektové dokumentace pro stavební povolení, malý projekt pro nacenění nestačí.
Mám zájem o montovaný dům. Zpracujete mi projektovou dokumentaci montovaného domu? Domy standardně navrhujeme ze zdicích materiálů klasické konstrukce. Pokud byste měli zájem o montovaný dům, samozřejmě umíme navrhnout i takový. V případě zájmu o montovaný dům bychom potřebovali, abyste nám zaslali kontakt na firmu, která má vlastní zažitý systém. Pokud takovou firmu ještě nemáte, umíme projekt navrhnout i univerzální, abyste si to mohli dát nacenit. V případě Vašeho zájmu máme externí partnery, kteří  realizují výstavbu montovaných domů.
Co všechno zahrnuje cena realizace?Rozpočtové náklady uváděné u jednotlivých domech jsou informativní, závislé na druhu a cenách materiálů a cen realizačních firem v daném čase a období. Tzn. cena realizace je vypočtena za vymalování v standardním vybavení a je v ní zahrnuta základová deska. Vše záleží od standardu, který si zvolí sám investor, čili zda bude obklad v koupelně stát 20 EUR (přepočítat na Kč) za 1m2 nebo 10 EUR za 1m2 (přepočet Kč).  Celková cena realizace je cena domu v takovém stádiu, že se do něj můžete nastěhovat. V ceně nejsou zahrnuty inženýrské sítě (každý dům má individuálně) a úprava zahrady. Domy navrhujeme ze zdicích materiálů klasické konstrukce.
Jak je to s cenou za svépomocné postavení domu? Cena svépomocí stavěného objektu se bude pohybovat v rozmezí 70 – 80% ceny uvedené jako cena realizace, protože cena práce ve stavební činnosti je přibližně 30%, ostatní je materiál.
Máte konkrétní stavební firmu, která zrealizuje výstavu domu? Na výstavbu máme několik externích partnerů, kteří stavbu umí zrealizovat, avšak  naše firma se prioritně zabývá projekční činností. Na základě poptávky Vám můžeme dát zpracovat i cenovou nabídku na výstavbu, ale ta bude přesná až na základě pro Vás zpracovaného projektu. Při objednání projektu je samozřejmě možnost si objednat i podrobný rozpočet, jehož cena je 4 000 Kč . Odstupové vzdálenosti od sousedů Co se týče vzdálenosti od sousedů, platí následující pravidla: – jestliže rodinné domy vytvářejí mezi sebou volný prostor a jsou na protilehlých stěnách domů umístěny okna z obytných místností, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 metrů. zároveň platí, že od společných hranic pozemků musí být rodinné domy vzdáleny více než 2 metry. V případě stísněných podmínek lze vzdálenost mezi rodinnými domy snížit až na 4 metry a to za předpokladu, že v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. V tomto případě se nevyžaduje dodržení vzdálenosti dvou metrů od společných hranic pozemků. Pokud je v takovém případě už na sousedním pozemku postavený rodinný dům na hranici, minimální odstup stavby je 4 metry. Po dohodě se sousedem a jeho souhlasem se mohou odstupy i zmenšit.
Způsob vytápění, jaké jsou možnosti … Způsob vytápění si navrhuje klient. Standardně je navrženo podlahové topení v kombinaci s radiátorem v koupelně. Není problém navrhnout samostatné radiátory či podlahové topení. V běžné nabídce je jako zdroj vytápění elektrický / plynový kotel nebo tepelné čerpadlo.
Chci přidat / odebrat nenosnou příčku. Stačí autorský souhlas od Vaší firmy? Vzhledem k tomu, že se jedná o nenosnou příčku, tak dodavatel poskytne souhlas se změnami na domě, které nepodléhají stavebnímu povolení na změnu stavby před dokončením. Za tento souhlas si naše firma neúčtuje žádný poplatek. V případě, že je příčka nosná, to znamená zásah do vtupných profesi, které se musí zpracovat od začátku a tím se také navýší cena.
Do kolika dnů mi zašlete projektovou dokumentaci? Doba dodání projektu je 20 pracovních dní od odsouhlasení studie objednatelem. Pokud byste měli zájem i o zpracování přípojek, pak je lhůta na zpracování do 10 pracovních dnů od dodání podmínek a bodů napojení od jednotlivých správců sítí objednatelem.
Jaký je postup při individuálním domě a jaké podklady potřebujete od investora? Pokud investor požaduje individuální dům, nejvhodnější postup je osobní setkání s architektem, kde se proberou všechny důležité požadavky a připomínky k návrhu domu. Investor může zaslat nebo předložit své náčrty, obrázky, představy …, aby dovedl , co nejpřesněji odprezentovat svou představu o novém domě architektovi. Pro vypracování projektové dokumentace potřebujeme od investora následující informace:
 • údaje do rozpisky (jméno a adresa investora, číslo parcely a katastrální území stavby)
 • technické informace k návrhu domu (materiál, vytápění …)
 • doplňující informace (projekt připojení na inženýrské sítě, doplňkové projekty)
V případě zájmu o osazení na pozemek a o přípojky je třeba doložit:
 • kopii katastrální mapy nebo geometrického plánu (potřebné k vypracování osazení na pozemek a přípojek),
 • na jednu kopii katastrální mapy nebo geometrického plánu zaznamenat (stačí rukou), jak má být umístěn dům na pozemku a jednotlivé přípojky (rozměry odstupových vzdáleností ),
 • vyžádat body napojení od správců sítí (elektrárny, plynárny a vodárny) – potřebné k vypracování jednotlivých přípojek
 • uvedené dokumenty stačí poslat emailem
 

O naší firmě

Kde sídlí Naše firma? Firma AD-PROJECTION s.r.o.,  se nachází v Čadci na Palárikově ulici 24. Rádi Vás přivítáme v naší kanceláří. Na základě Vašich požadavků a přání, spolu s Vámi navrhneme nejvhodnější řešení pro Váš projekt. Setkání si můžete domluvit na telefonním čísle: +420 604 350 764 nebo emailem: projekty@domprojekt.cz
Je možné i osobní setkání v kanceláří? Jelikož projekty nabízíme v rámci celé České republiky, schůzka je samozřejmě možná i v jiném místě než jen u nás v kanceláři. Stačí nás kontaktovat buď telefonicky nebo emailem a domluvíme Vám osobní setkání s architektem.
Jak dlouho je Naše firma na trhu? Naše firma byla založena v roce 2007 v Čadci. Jsme na trhu již 10 let a doufáme, že alespoň dalších 10 let zde budeme. Projektujeme v rámci celé České republiky.
Máte reference i mimo České republiky? Za 10 let naší praxe jsme zhotovili množství projektů nejen na území České republiky. Máme reference na Slovensku v Čechách ale i například v Irsku a Maďarsku.

Nenašli jste co jste hledali?

Kontaktujte nás