Klasický nebo vazníkový krov

Upřednostnit moderní vazníkový krov, nebo raději vsadit na klasickou konstrukci? To je velmi častá otázka každého, kdo se chystá na stavbu nebo kompletní rekonstrukci střechy. Před stavbou nebo kompletní rekonstrukcí střechy je vhodné zvážit všechny možnosti a parametry střechy. Patří mezi ně také konstrukční řešení krovu. Dnes se stále ve větší míře využívají vazníkové krovy, které jsou vhodným řešením pro malé bungalovy, ale i větší haly. Poradíme Vám, kdy se více hodí vazníková střecha a kdy naopak jistě upřednostnit klasickou konstrukci. Vazníkové střechy jsou obecně vhodnější při malém sklonu v rozsahu 20-25 stupňů. Rozhodnete-li se pro sedlovou střechu s větším sklonem, v drtivé většině případů je nejideálnější volbou stavba klasického krovu.   Výhody vazníkové střechy Vazníkový krov je stále oblíbenějším řešením. Jeho zásadní výhodou je možnost relativně rychlého a přesného zkonstruování. Tento typ krovu je vyhotovován z lehkých prefabrikátů, tzn. přehradníkových vazníků. Díky tomu je u vazníkového krovu možné dosáhnout citelné úspory materiálu, což se pozitivně promítá do celkových nákladů na stavbu krovu. Rychlejší montáž a nižší cena ale nejsou v porovnání s klasickým krovem jedinými výhodami. Vazníkové krovy lze vyhotovit na stavbách různého tvaru. Své uplatnění si tak nacházejí i na budovách s netradiční architekturou. Kromě toho mezi jejich hlavní výhody patří i nižší hmotnost, což následně znamená také jednodušší provedení nosné konstrukce. V případech, kdy není možné ovlivnit nosnost základů stavby, tak často jde o jediné vhodné řešení. Nevýhody vazníkové střechy Po jmenování hlavních výhod vazníkových krovů se možná ptáte, v čem spočívají jejich nevýhody. Nejzásadnější nevýhodou je, že vazníkový krov nelze využít jako obytný prostor. Namísto plnohodnotného podkroví tak v případě vazníkového krovu můžete počítat nanejvýš tak s úložným prostorem. Mezi nevýhody patří i fakt, že tento typ krovu lze využít u střech s nižším sklonem, přibližně do 25 stupňů. Existují samozřejmě možnosti, jak využít vazníkový krov i při vyšším sklonu střechy, tato řešení jsou už však finančně náročnější než klasický krov a ne vždy jsou zrovna smysluplná. Výhody klasického krovu Jedná se o typickou nosnou konstrukci střech, která je využívána po desetiletí. Samozřejmě i klasický krov lze vyhotovit různými způsoby, které závisí na velikosti střechy, sklonu střechy a celkových proporcí stavby. Prostor, který vzniká pod střechou, je díky tomuto řešení možné dodatečně zaizolovat a snadno upravit i na trvale obyvatelný. Dobrým příkladem jsou rekonstruované historické bytové domy, na které byly postaveny podkrovní byty. Nevýhody klasického krovu I v souvislosti s klasickým krovem je třeba zmínit několik nevýhod. Klasický krov je poměrně nákladným řešením, hovoříme-li o stavbách s atypickými tvary a vzhledem k výhodám vazníkové střechy je vhodné zvážit spíše toto řešení. Klasický krov vyžaduje při výstavbě více času a také materiálu. Rovněž se toto řešení nevyplatí ani u střech s velmi nízkým sklonem. Přestože v takovém případě je možné jeho konstrukční provedení, vzniklý podkrovní prostor nebude možné využívat k bydlení. Jak si správně vybrat? Po zhodnocení výhod jednoho i druhého řešení je doporučujeme posoudit s ohledem na typ stavby a střechy. Před definitivním rozhodnutím si zvažte nejen finanční náklady, ale také možnosti budoucího využití podkrovního prostoru. Zohledněte přitom nejen nároky na zatížení samotné střechy, ale i základů celé stavby. Zpět na články