Způsoby vytápění

Stavíte dům, případně se chystáte na jeho rekonstrukci a přemýšlíte nad novým vytápěním? Možností máte více než dost. Vytápění plynem, elektřinou, pevnými palivy, ale i kamna, pece či podlahové topení. Které z nich je nej?

Plynové topení – nejrozšířenější

Vytápění plynem je nejpopulárnější a nejvíce rozšířené. Mezi jeho výhody patří snadná dodávka bez nutnosti skladování a stálá dostupnost. Spotřebu si odběratel může sledovat na vlastním plynoměru. Nezanedbatelný není ani ekologický přínos. Při spalování plynu vzniká ve srovnání s kapalnými a tuhými palivy mnohem méně škodlivin. Někteří výrobci investováním do konstrukčních úprav kotlů, zejména do hořáků a spalovacích komor, snížili emisi oxidů dusíku až na 10% hodnot. Kotle splňující přísné limity spalin byly oceněny jako „ekologicky šetrný výrobek“ a najdete je také s tímto označením (mezi ně patří např. i plynové kotle Protherm a jiné).

Nevýhody plynového vytápění:

-stoupající cena, -není zaveden na všech požadovaných místech, -potřeba pravidelných servisních prohlídek a stejně riziko poruchy výbuchem při vytápění plynem.

Elektrická energie

Vytápění elektřinou je poměrně šetrné k životnímu prostředí, neprodukuje totiž žádné emise. Při elektrickém vytápění nemusíte počítat s žádným prostorem pro skladování paliva a je prakticky bez-údržbové, nemusíte se o nic starat. Jedině si zvolíte teplotu, na kterou chcete vytápět. Předností je právě komfort při používání a ekologičnost. Nevýhodou je, že za všechno toto si připlatíte. Vytápění elektřinou je přibližně o 20% dražší než vytápění plynem a o 40% dražší než vytápění uhlím.

Uhlí a dřevo

Nejčastěji používané je dodnes uhlí a dřevo, velké oblibě se těší i brikety a pelety. Výhodami je možnost vytápění na místech bez plynové přípojky, či elektrické energie. Největší předností je ale cena. Tuhá paliva jsou stále bezkonkurenčně nejlevnějším způsobem vytápění. Z ekologického hlediska tento způsob vytápění není nejvhodnější, neboť vzniká při něm velké množství emisí. Stejně tak je třeba myslet na místo, kde tuhé palivo uskladníte.

Ideální teplota v místnosti při klasickém vytápění radiátory je 19 – 20 stupňů Celsia. Při vytápění radiátory zůstávají podlahy chladné, při podlahovém vytápění z nich sála příjemné teplo. Vzduch tak může být i o 1 stupeň chladnější a rozdíl si nevšimnete. Až na vyúčtování za energie. Podlahovým vytápěním můžete za rok ušetřit 10 – 20% energií. Pořizovací cena, která je obvykle o 20 – 30% vyšší se tak po několika letech vrátí. Cena tak už nemůže být argumentem, pro který si ho nevyberete.

Sluneční kolektory

Solární energie je jedním z nejvěrohodnějších způsobů získávání energie, protože při její výrobě i využití nevzniká žádný škodlivý odpad. Přestože pořizovací cena slunečních kolektorů je poměrně vysoká, provozní náklady jsou nízké. Přes solární zařízení nelze zajistit úplné pokrytí topných potřeb rodinného domu. Teplo přes sluneční kolektory může pokrýt 15% až 30% roční spotřeby tepla dobře izolovaného objektu vybaveného nízko-teplotním topným systémem.

Tepelná čerpadla

Žádné z tepelných čerpadel, které jsou na trhu dostupné, nedokáže pokrýt nároky na vytápění po celý rok, přesto přináší tento typ tepelného čerpadla značné úspory. Výhodami tepelného čerpadla jsou nezávislost od plynové přípojky, rychlá návratnost investice, nízké provozní náklady, vysoká účinnost – tepelný výkon, ekologický šetrný a nevyžaduje speciální obsluhu. Nevýhodami jsou vyšší investiční náklady a vyšší hlučnost venkovní jednotky u typu vzduch / voda. Je zde třeba zmínit, že tepelná čerpadla jsou v dnešní době velice podporovány skrz dotace, a i nabídka čerpadel je dnes tak široká, že si vybere každý. Pro konzultaci je třaba kontaktovat společnost, jenž instalaci tepelných čerpadel nabízí.

Zpět na články