Tepelné mosty a jejich řešení

Použití systémového řešení ve zdivu z cihelných bloků, tj. se všemi doplňkovými cihlami, povede k výrazné eliminaci tepelných mostů v nejkritičtějších místech budovy – ostění oken a dveří a ve vazbě rohů. Z důvodů eliminace tepelných mostů kolem okenních a dveřních rámů se parapety a ostění otvorů zdí z okrajových a krajních polovičních cihel s kapsou pro vložení izolantu, který přeruší tepelný most kolem okenních nebo dveřních rámů. Cihla se umístí do okenního parapetu, otočí se na bok tak, aby kapsa pro vložení izolantu směřovala nahoru. Ostění otvoru musí být vyzděno tak, aby se krajní cihly a krajní půlcihly spojily. V parapetu i ostění otvoru se vytvoří drážka. Do ní se vloží pásy extrudovaného polystyrenu, které se spojí s tepelnou izolací nadpraží. Zdění rohu je podle pravidel pro skladbu rohu pro stěnu příslušné šířky. Rohová vazba se zdí z cihel s polovičním okrajem nebo z rohových cihel. Kapsa v krajní půlcihle se vyplní tepelněizolační maltou. Zpět na články