Vyplatí se dům na klíč, nebo stavba svépomocí?

Rozhodujete se jako stavět? Využijete výstavbu na klíč od jednoho dodavatele, nebo budete stavět svépomocí? Jaké jsou výhody a nevýhody těchto alternativ. Vyplatí se dům na klíč, nebo stavba svépomocí? Výhoda výstavby domu „na klíč“: Spočívá v jednom společném partnerovi, stavbyvedoucího. Po celou dobu výstavby domu spolu s ním řešíme případné změny stavby, kvalitu provedených prací, harmonogram atd. To je výhodné jak časově tak i finančně, protože na materiály a práce jsou vzhledem k množství poskytované slevy. Svépomocná výstavba rodinného domu: Při svépomocné výstavbě si můžeme vyzkoušet své dovednosti – což je vhodné jen pro opravdu šikovné, fyzicky zdatné a majících dostatek volného času. Můžeme si na jednotlivé subdodávky najímat jednotlivých dodavatelů, ale bude to časově podstatně náročnější. Nejvíce musíme zvládnout logistiku postupu jednotlivých prací a subdodávek. S každým subdodavatelem je také třeba uzavřít smlouvy a poskládat logistický řetězec jednotlivých činností tak, aby na sebe navazovaly ve správném pořadí, což je někdy náročný úkol i pro zkušeného manažera. Výjimku mohou představovat ukončovací práce při kompletaci domu, což představuje například položení podlahových krytin, keramických obkladů a dlažeb, montáž kuchyňské linky či sanity. Některé montážní práce – zejména montáž sanity, bojleru, kotle, je vhodné svěřit do rukou specialistovi, abychom si mohli v případě poruchy uplatnit reklamaci. Pokud potřebujeme na stavbě domu ušetřit, nikdy bychom neměli šetřit na základových konstrukcích, hydroizolací, obvodových a nosných příčkách, krovu a střešní konstrukci. Rovněž je třeba, abychom dbali na kvalitu použitých materiálů, protože prvotní úspory se mohou v budoucnu projevit jako nejméně vhodná investice. Zpět na články