Rekuperace v našich rodinných domech

Jak zpětně využít teplo ztraceno při větrání? S rekuperačním systémem lze nízkoenergetické domy a dřevostavby odvětrat, ale ještě i ušetřit na vytápění. Podstata spočívá v zachycení co největšího množství zbytkového tepla a jeho následné využití. Dalším velkým plusem této technologie je snížení přenosu alergenů, prachu a vnějšího hluku. Je to díky kvalitní filtraci celého systému. Rekuperace je název pro zpětné získávány tepla při výměně vzduchu. Přiváděný vzduch do rodinného domu se ohřívá teplým odcházejícím vzduchem. Při tomto způsobu větrání nedochází ke zbytečnému plýtvání, jak je to při větrání oknem, ale využívá se odpadní teplo k úspoře energie. Z čeho se skládá rekuperační systém? Rekuperační systém se skládá z několika částí. V obvodových stěnách místností jsou umístěny nastavitelné otvory pro přívod vzduchu. Ventilátorem je naopak vzduch odváděn z koupelny, kuchyně a WC. Veškerý tento vzduch se pomocí rozvodového potrubí dostává do rekuperátoru – je to výměník, kde dochází k odevzdávání tepla. Rekuperační jednotku tvoří kromě výměníku tepla i dva ventilátory, vzduchové filtry a ovládaní systému. Celá tato jednotka je umístěna v jedné skříni. Celou tuto technologii ještě doplňují tlumiče zvuku a izolace. Jaká je účinnost rekuperace? Účinnost rekuperace závisí na několika faktorech. Mezi hlavní patří rychlost proudění vzduchu a vzdálenost, kterou musí vzduch překonat. Pokud je rychlost proudění příliš vysoká, pak vzduch nemá dostatek času na odevzdání tepla. Pokud však proudí pomalu, teplo se přirozeně ztrácí ještě před předáním. Dalším faktorem, který ovlivňuje účinnost rekuperace je vlhkost, při kondenzaci vlhkého vzduchu se uvolňuje latentní teplo, což zvyšuje účinnost rekuperace. Ovlivňuje ji i poměr přiváděného a odváděného vzduchu, čím větší objem odváděného vzduchu, tím je rekuperace účinnější. Pokud se všechny tyto pozitivní faktory spojí, je možné za těchto ideálních podmínek dosáhnout i 95% účinnost. V praxi to znamená, že pokud má odváděný vzduch teplotu 20 °C, tak přiváděný vzduch o teplotě 0° C se ohřeje až na 19 ° C. V běžných podmínkách se účinnost rekuperace v rodinných domech pohybuje na úrovni 40-80%. Pro bližší informace o cenách a řešeních rekuperace v našich montovaných a zděných domech nás neváhejte kontaktovat. Zpět na články