Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům poskytuje řešení pro snížení nároků na dodávku energie. Snížení energetické závislosti je možné dosáhnout v první řadě architektonickými prostředky, přizpůsobením objektů prostředí, nahrazením vyčerpatelných zdrojů energie alternativními. Čím je stavba subtilnější, tím je více závislá na přísunu energie. Nízkoenergetický dům má nároky na energetický přísun 5-50 KWM-2 / rok, pasivní dům nečerpá energii z veřejných sítí vůbec (maximálně 15 KWM-2 / rok), ale získává ji z prostředí. Dosažení minimální potřeby energie z veřejných sítí je možné vhodným osazením objektu do terénu a orientací ke světovým stranám, návrhem vhodného kompaktního tvaru objektu, stavebními úpravami, zlepšením tepelněizolačních vlastností obvodových konstrukcí, instalací topných systémů, regulací tepelného režimu jednotlivých prostorů objektů, eliminací tepelných mostů správně vyřešenými detaily obvodového pláště. Zpět na články