Jak dostat stavební povolení bez problémů?

Rozhodli jste se stavět dům? Nevíte jak postupovat při vyřizování stavebního povolení tak, aby se z toho nestala nekonečná noční můra? V tomto článku Vám „stručně“ popíšeme, co všechno je třeba mít, abyste se vyhnuli zbytečným natahovačkám s úřady. Případně, pokud se tomuto procesu chcete zcela vyhnout, přenechejte to profesionálním, kteří Vám stavební povolení vyřídí za Vás. Návštěva stavebního úřadu I když stavební zákon platí pro celé Slovensko, podmínky vydání stavebního povolení se mohou mírně lišit od úřadu k úřadu, proto Vám doporučujeme zajít na Váš příslušný stavební úřad, kde Vám řeknou a upozorní na případné regulativy platné pro dané území kde plánujete stavět. V žádosti o vydání stavebního povolení se udává:-Druh, účel a místo stavby předpokládaný termín dokončení-Osobní údaje stavebníka -Osobní údaje projektanta, resp. projekční firmy, která projekt projektovala-Druh pozemku, parcelní číslo a katastrální území, kde se bude stavba nacházet – před samotnou žádostí ke stavebnímu povolení, je nutné, abyste si prověřili, zda se Váš pozemek nachází v intravilánu nebo v extravilánu obce. V případě, že se pozemek nachází v extravilánu, bude nutné zajistit vynětí ze zemědělského půdního fondu a následně vyřídit územní rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad při jednoduchých stavbách (do 300 m2 zastavěné plochy) spojuje územní se stavebním řízením do jednoho. -Zda stavbu plánujete stavět svépomocí nebo stavební firmou-Seznam účastníků stavebního řízení Přílohy ke stavebnímu povolení Všechny přílohy závisí na konkrétním stavebním úřadě, my Vám shrneme alespoň ty, které nejčastěji úřady vyžadují:1.Doklad o vlastnictví pozemku, které žadatele opravňuje zrealizovat danou stavbu2.Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních3.Vyjádření, stanoviska, souhlas dotčených orgánů státní správy a obce4.Vyjádření správců inženýrských sítí, které obdržíte zasláním žádosti spolu s projektem konkrétních přípojek na příslušné orgány, které se Vám vyjádří k projektu ke stavebnímu povolení. Před zahájením projektování přípojek je třeba zaslat žádost o určení bodů a podmínek napojení na inženýrské sítě, na základě kterých Vám může projektant zpracovat projekt přípojek. V tomto případě je vhodné se na příslušné orgány obrátit co nejdříve, jelikož na vyjádření mají čas 30 dní. 5. Vyjádření českých telekomunikací. Žádost můžete zaslat buď poštou nebo elektronicky, kterou naleznete na jejich stránce. Doporučujeme Vám zaslání elektronickou formou, nakolik se Vám vyjádří mnohem dříve, než když žádost pošlete poštou. 6.V případě realizace stavby svépomocí, je třeba předložit prohlášení stavebního dozoru7.Pokud se nevyžaduje územní rozhodnutí, tak je třeba předložit kopii závazného nařízení o schválení územního plánu. Šup jej na stavební úřad Když už máte všechny potřebné přílohy a vyjádření, nic Vám nebrání požádat o stavební povolení. Posledním krokem je úhrada správného poplatku, jehož cenu naleznete na stránkách příslušného stavebního úřadu. I tuto žádost lze podat elektronicky, ale vzhledem k mnoha přílohám tuto alternativu nedoporučujeme. A už Vám stačí jen čekat. Stavební úřad má lhůtu k vyjádření 30 dní. Avšak i tato doba se Vám může prodloužit, pokud se paní/pan ze vsazeného úřadu ozve s přáním příjemného dne, že Vám chybí nějaká příloha, nebo je nutné něco změnit v projektové dokumentaci. Otevíráme šampaňské – vydání stavebního povolení Srdečně Vám gratulujeme. Úspěšně jste zvládli vyřízení stavebního povolení k Vašemu vysněnému bydlení. Stavební řízení začíná platit uběhnutím 15 denní lhůty, kdy Vám stavební úřad určí závazné podmínky k realizaci stavby, případně rozhodne o námitkách účastníků řízení. S realizací stavby dlouho neváhejte, nakolik stavební povolení je platné jen 2 roky od jeho vydání. Doufám, že Vám náš stručný návod pomohl a stavební povolení získáte co nejdříve, bez zbytečných problémů. Pokud se Vám tento proces zdá příliš zdlouhavý a komplikovaný, můžete využít i různé stavební firmy či živnostníky, kteří Vám s vyřízením stavebního povolení pomohou. Zpět na články