Co je rekuperace? Je nutné ji mít?

Základem zdravého bydlení je v první řadě mít zdravý vzduch, který dýcháme a který se systematicky obměňuje. Vzduch je hlavní faktor, který má vliv na naši tělesnou a duševní pohodu, ale také na kvalitu spánku. Proto je velmi důležité zajistit přísun čerstvého a zdravého vzduchu, k čemuž Vám může pomoci i rekuperace. Samozřejmě, větrání lze zajistit i správným přirozeným větráním okny, ale to už při současných platných normách stačit nebude. Od 01.01.2021 budou muset splňovat všechny novostavby téměř nulovou potřebu energie (energetická třída A0). Podle normy o tepelné ochraně budov (STN 73 0540-2: 2016) je pro navrhování domů stanovena závazná hodnota. energetická hospodárnost budovy, která je u téměř nulových domů 20,4 kWhm2 za rok (dnes je to 40,7 kWhm2 za rok). Větráním ztrácíte 40% tepla, rekuperací ztratíte ani ne 10%. Takže je jen otázkou času, kdy bude nedílnou součástí každého domu. Co je rekuperace? Rekuperace je systém pro větrání, který pracuje na principu zpětného získávání tepla při větrání. Skládá se ze skříňky se dvěma ventilátory, deskového nebo rotačního výměníku tepla, filtrů a ovladače. Výměník je nejdůležitější část rekuperační jednotky. Ten se skládá z mnoha lamel pokládaných vedle sebe. Jsou neprůvzdušné a umožňují předávání tepla. To znamená, že odpadní (teplý) vzduch z domu se odvádí přes deskový výměník a zároveň se jím i nasává studený – čerstvý vzduch z venku. Čerstvý vzduch je do domu přiváděn z interiéru a ohřívá se přes výměník odpadním vzduchem z exteriéru. Odpadní vzduch, který proudí skrz otvory pro přívod vzduchu má vyšší teplotu, kterou mu výměník do kterého se vhání odebere a smíchá jej s čerstvým vzduchem. Čerstvý ohřátý vzduch přicházející do místnosti je pak dohříván na požadovanou teplotu tak, aby se v místnosti dodržely požadavky na tepelnou pohodu v místnosti. Tím pádem teplý vzduch zbytečně neuniká. Rekuperace také částečně eliminuje pachy při vaření a velkou přidanou hodnotu má i místnostech, které jsou vystaveny vysokým vlhkostem (koupelny, technické místnosti – sušička apod.) a díky ní lze předejít tvorbě plísní. Rekuperace tedy znamená získat teplo ze vzduchu, který bychom vyvětrali ven okny a jeho teplo předat čerstvému vzduchu, který je přiváděn dovnitř. Velkým a podstatným rozdílem oproti větrání okny je, že rekuperace obsahuje filtry, které zachytávají pyly a prach, což je velmi důležité pro alergiky. Kdybychom větrali pouze prostřednictvím oken, teplý vzduch by odcházel z místnosti bez žádného užitku ven, ale když použijeme rekuperační výměník , odpadní teplo odevzdá větší část svého tepla (až více než 90 %) čerstvému přiváděnému vzduchu z interiéru. Tím se ušetří nejen na topení, ale také chráníme přírodu a myslíme na zelenou budoucnost naší planety. Zpět na články